Úvodem o nás ...

 

Z historie


   
První záznamy v kronice hovoří o vzniku Skupiny v roce 1969. Tehdy za podpory Sdruženého závodního klubu železničářů (SZKŽ) v  Brně. Tak vlastně vznikli železniční modeláři, ze kterých se postupem času stala 3. PS Slávy Horníka. Ještě ale zmínku ke SZKŽ. Toto sdružení mělo zájem nejen o propagaci železnice, ale spolupracovalo i se Středním učilištěm železničním na tehdejší Leninově (dnes Kounicově) ulici.  Tehdy byl zkrátka ze strany ČSD zájem. Dnešní ČD nemá zájem nejen o modeláře, ale snad ani o tu železnici...

    Po roce 1989 existuje Stanice mladých techniků se sídlem na Skřivanově ulici, která se dodnes dělí na Železniční modeláře a Šikovné holky. Pracují zde také oddíly zabývající se tématikou turistickou, přírodní a všeobecnou. Je i nadále pionýrskou skupinou.

    Dnes učiliště na Kounicově ulici také nenajdete. Bylo přestěhováno v letech 1998 až 1999 do prostorů Středního odborného učiliště spojů a střední odborné školy na Čichnovu ulici v Brně – Komíně. A o této škole se zmiňuji proto, že železniční modeláři mají v areálu této školy klubovnu, kde se scházejí každou středu od 16 do 18 hodin. Kromě toho jsou k dispozici skutečná zařízení od hradlových přístrojů až po reléové zabezpečovací zařízení řízené počítačem, tedy systémem používaným na koridorech. Venkovní areál poskytuje k  výuce studentů v  tříletých učebních               a čtyřletých studijních oborech (studiem zakončeným maturitní zkouškou) výhybku, přejezdová zařízení, výkolejku, návěstidlo aj. k nácviku obsluhy a opravě těchto zařízení. Obory nejsou zaměřené pouze na dopravu železniční, ale také na zabezpečení dopravy v pražském metru, silniční dopravy a dále se připravují témata zabývající se systémy MHD, letecké a vodní dopravy.

    Zpět ale k železničním modelářům, tedy nám.

    Skupina má stálý prostor pro stanový tábor v Milíčově (okr. Jihlava). Tam v roce 1987 a 1988 vznikla tzv. dřevěnice. Byla to dráha cca 500 m dlouhá z dřevěné kulatiny, po které jezdil motorový vůz s jedním vozem přívěsným. Trať vedla z prostoru tábora přes most, kterým se dostala za potok. Pak ještě jeden most, vyrovnávající terénní nerovnost, a zastávka u táborového ohně. To byla první část. Druhá část byla dostavěna později a vedla dál přes přejezd tehdy příjezdové cesty do tábora až k pumpě, zdroji vody pro tábor. Tak se stala dřevěnice nejen osobní dopravou k táborovým ohňům, ale zárověň klíčovou při dodávce vody. V roce 1989 byl provoz pro nesjízdnost tratě (shnilá kulatina) zastaven. Dnes ji připomíná  pouze cesta, která vzniklá na původním traťovém tělese a pomníček s nápisem CPRR 1989, protože se jednalo o pionýrskou železnici.

    To byla taková vzpomínka. V současné době jezdíme každý rok první týden       o prázdninách do Podhradí nad  Dyjí na soustředění železničních modelářů.

 Činnost

     Naše činnost je zaměřena na stavbu modulového kolejiště TT, které bylo poprvé v provozu na výstavě v roce 1989 při příležitosti 150. výročí prvního příjezdu vlaku do Brna. Výstava se konala v  prostorech čekárny hlavního nádraží v Brně. Pak situace stagnovala a až po deseti letech se  modulové kolejiště dočkalo opět výstavy. To hlavně proto, že dnes je modulové kolejiště „moderní“ a hlavně má daleko víc příznivců.

    Také se věnujeme od roku 1993 rozchodu O v podobě železnice ETS. Tu nepojímáme až tak „modelově“, spíš jako takovou naši hračku pro děti. Jsou na ní při výstavách atrakce, které si děti mohou pomocí tlačítek sami ovládat. Nejžádanější atrakcí se stala bezesporu bílá paní Stanická, která chodí po hradbách hradu.

    Členové kroužku staví také různá kolejiště na zakázku a z těch větších to bylo kolejiště pro odbornou školu v Trenčíně a v současné době je dokončováno kolejiště v závodě AŽD v Králově poli.

    Nebojíme se jakékoliv velikosti. Máme k dispozici i kolejiště v měřítku 1 : 1000! Je pojízdné a je vystaveno ve vitríně na škole. V plánu je i stavba úzkorozchodné železnice na pozemku učiliště.

    Jezdíme na různé akce pořádané jinými organizacemi, slavnostní jízdy a nebo jen tak do přírody, učit členy kroužku skutečnosti a její přenesení do modelu.  

    Velmi aktivně spolupracujeme s firmou SNIP & CO s. r. o. již 5 let. Každoročně se tak účastníme dvou velkých brněnských projektů. V létě je to Brno – uprostřed Evropy a v zimě akce před vánocemi Radnice dětem. Každoročně jsme také zváni na akci s názvem Erbovní slavnosti pořádanou magistrátem Králova Pole na Slovanském náměstí v měsíci září. Té jsme se bohužel již dvakrát neúčastnili pro špatné počasí.  A v neposlední řadě jsou to mikulášské jízdy parním vlakem do Nedvědic, kde také již tradičně přispíváme právě železnicí ETS k programu celé akce.

Logo

    Naším logem se stala traťová značka „Klesání tratě“, které se říká sklonovník, dříve skloník. Ve skutečnosti je černým číslem označena délka traťového úseku k dalšímu sklonovníku a červeným číslem označeno klesání traťového úseku v  promilích. My vycházíme ze zkratky Stanice Mladých Techniků – Železniční Modeláři. Někteří zlí jazykové tvrdí, že to jde s  námi z  kopce, protože tento sklonovník vyznačuje klesání tratě. Naštěstí tomu tak není a naše činnost se těší naopak výstavami a prací s dětmi.